Hromadné rozesílání – Massmail must be sign via DKIM

Při rozesílání hromadných e-mailů, jako jsou třeba info-novinky, nabídkové letáky a pod. Se některé e-maily vrací s hláškou “Massmail must be sign via DKIM.” Tato odpověď je od poštovního serveru příjemce, který vyžaduje, aby takové zprávy byly podepsány pomocí DKIM podpisu.
Zkontrolujte si nastavení odesílacího SMTP serveru a podle nápovědy poskytovatele vaší schránky – hostingu nastavte. Při nejasnostech kontaktujte podporu, jestli zprávy pomocí DKIM podepisuje nebo jestli je možné toto podepisování nastavit.

Vaše zpráva pro <adresat@posta.cz> ze dne 07.12.2015 nemohla být doručena.
Zpráva je přiložena.
You message for <adresat@posta.cz> from 2015/12/07 could not be delivered.
It’s attached below.
Důvod / Reason:
—————
5.7.20 Massmail must be signed with DKIM.
Permanent Failure – No passing DKIM signature found
Fragment původní zprávy:
————————

 

Napsat komentář